Alles voor verenigingen en vrijwilligersorganisaties

Overzicht lokale en regionale fondsen zorg en welzijn

• Stichting Steun Welzijnsfonds: klein fonds, voor bedragen van enkele honderden tot enkele duizenden euro's. Hebben een korte doorlooptijd en zijn goed benaderbaar. Gebied: Helmond / de Peel. Geen particuliere noodhulp, geen exploitatie.
Gegevens: Dhr. G. Jansink, Berkenstraat 8, 5753 GK Deurne.
Telefoon: 0493 318706.

• Beels fundatie: fonds voor individuele mensen of instellingen die buiten hun schuld in de financiële moeilijkheden zijn geraakt. Aanvraag moet wel door een organisatie gedaan worden en mensen moeten wel hun papieren overleggen.
Gegevens: www.beelsfundatie.nl

• Stichting subsidiefonds kruisvereniging.nl: Helmond en omgeving.
gegevens: www.kruisvereniginghelmond.nl. Helmond (nu nog lokaal, wordt breder naar de omgeving), projecten in de zorgsector.

• Stichting het Vervolg: informele organisatie: aanvraag per mail indienen: hans.oomen@chello.n. Deurne en omgeving. Projecten in zorgsector, zorg voor cofinanciering. 

• Coovels Smits: fonds voor aanvragen op sociaal-maatschappelijk-cultureel gebied in Brabant, in het bijzonder Helmond e.o. Lijken veel geld te hebben. Het fonds vergadert in april, augustus en december, dus met de aanvraag hier rekening mee houden. Zorg voor cofinanciering.
Gegevens: www.coovelssmits.nl

• Thomas van Villanova: Secretaris: Corry Hobbelen (=beroepskracht). Zuid-Oost Brabant, initiatieven op het terrein van maatschappelijke opvang, armoedebestrijding en kansarme jeugd. Ook voor individuele vragen. Lenen of doneren.
gegevens: www.thomasvanvillanova.nl

• Lokaal fonds Asten: activiteiten in Asten die de gezondheid bevorderenhet Wit Gele Kruisfonds, Wilhelminastraat 37, 5721 KG Asten. Telefoon 0493-694197

• Lokaal fonds Someren: R.K. Interparochiale Caritasinstelling. J. de Vos, secretaris. Paskamer 83, 5721 HT Someren. Telefoon: 0493 492453.

• Lokaal Someren: Stichting dr. Eynatten. Mev. H. Verreijken, Vuurdoornstraat 3, 5712 NT Someren Eind.

Video's | Vrijwilligerswerk

© 2017 Onis Welzijn

Hoofdmenu