Alles voor verenigingen en vrijwilligersorganisaties

Vrijwilligers en mantelzorgers van Asten en Someren zijn verzekerd middels de collectieve vrijwilligersverzekering. De gemeenten hebben dit afgesloten als blijk van waardering voor de vrijwilligers en mantelzorgers van Asten en Someren. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden bij de gemeente of bij de Vrijwilligerscentrale. Kijk wel altij goed na, zeker bij het organiseren van een evenement, of u bent verzekerd. 

De Vrijwilligerscentrale heeft de fondsendisk in huis, die u gratis kunt lenen. Voor wie op zoek is naar financiele ondersteuning voor een speciaal project is deze uitgave op CD-Rom een onmisbaar hulpmiddel. De Fondsendisk biedt het meest complete en betrouwbare overzicht van 750 Nederlandse vermogensfondsen met een maatschappelijk, cultureeel en liefdadig doel.

Sinds september 2017 heeft Onis Vrijwilligerscentrale een vertrouwenspersoon voor vrijwilligers in Asten en Someren. Daarvoor is Moniek Hoeve gevraagd. Zij is gekwalificeerd vertrouwenspersoon en heeft dit werk jaren gedaan bij de politie. Moniek is aangesteld als vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen voor stichtingen en verenigingen in Asten en Someren. Zij verzorgt de opvang, begeleiding en nazorg van de mensen die last hebben van ongewenste omgangsvormen.

Voor alle sporters en hun omgeving heeft NOC*NSF in samenspraak met de sportbonden het Vertrouwenspunt Sport opgezet. Want naast alle positieve kanten, heeft sport ook een keerzijde. Het gaat dan over afwijkingen van de regels, waarden en normen in de sport. Afwijkingen op het gebied van doping, matchfixing en seksuele intimidatie die de Olympische kernwaarden van respect, vriendschap en fair play aantasten.

Publicatie over wetten en regels voor vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en gemeenten: klik hier

Met dank aan NOV, Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk. 

 

Uw vereniging of vrijwilligersorganisatie kan besluiten van vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag te vragen. We zien dit bij vrijwilligers die met kinderen werken of met verstandelijk beperkten. Maar ook kunt u dit van de penningmeester verlangen of wanneer vrijwilligers huisbezoeken afleggen als maatje. Kortom u bepaalt zelf als vereniging wanneer u dit van uw vrijwilligers verlangt. 

Pagina 1 van 2

Video's | Vrijwilligerswerk

© 2017 Onis Welzijn

Hoofdmenu