Vluchtelingenwerk

Nederlands zingen doen we samen

Met het bedrag dat Onis Vluchtelingenwerk mocht ontvangen van Volksopera Mistero wordt gestart met een maandelijkse zangavond, begeleid door 2 vrijwilligsters.

chequeVW2

Zij gaan samen met nieuwkomers eens per maand Nederlandse liedjes zingen,

met mogelijk een optreden als resultaat.   
"Er hebben zich al verschillende nieuwkomers gemeld om samen te zingen", aldus vluchtelingenwerker Henk Verbruggen.

Video | Vluchtelingenwerk

© 2017 Onis Welzijn

Hoofdmenu