Steunpunt Mantelzorg

Dit compliment wordt door de zorgvrager aangevraagd bij de gemeente. De uiteindelijke hoogte van het bedrag is afhankelijk van het totaal aantal aanvragen dat wordt gedaan. Het maximale bedrag per aanvraag dat wordt uitgekeerd is 100 euro.

samendementievriendelijknov2017Werkgroep ontvangt certificaat

Woensdag 7 december nam de Werkgroep Mantelzorg van Onis deel aan de training 'Samen dementievriendelijk'. Na afloop ontving iedereen een certificaat.
Ook u kunt een training volgen. U kunt op de site www.samendementievriendelijk.nl een (online) training volgen.

Hieronder leest u wat respijtzorg is en welke mogelijkheden er zoal in Asten en Someren zijn.  
Download de folder voor alle informatie.

Zorgen voor iemand is voor iedereen anders. Toch komt het voor dat je soms tijd tekort komt voor jezelf of voor anderen. Dan is het fijn als je de zorg even over kunt dragen. Dit noemen we ook wel respijtzorg. We willen u op weg helpen om invulling te geven aan die respijtzorg.

Pagina 1 van 3

Video's | Mantelzorg

© 2017 Onis Welzijn

Hoofdmenu