Buurtkamer

De Buurtkamer is in Centrum de Beiaard in Asten en is een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten tijdens een dagdeel per week. Er zijn leuke, gevarieerde activiteiten, afhankelijk van de interesse en behoeften van de deelnemers.
Het is altijd op maandag van 09.30 tot 11.45 uur

Wil je meehelpen of eens komen kijken of dit vrijwilligerswerk wat voor je is, Truus van Otterdijk, contact

De Buurtkamer Asten biedt aan ouderen de mogelijkheid om samen met anderen op een plezierige manier een ochtend per week aan activiteiten deel te nemen. De keuze van de activiteit is afhankelijk van ieders interesses en behoeften. Laagdrempelig, in een prettige omgeving, dicht bij huis. Enthousiaste, deskundige mensen zorgen voor de begeleiding.

buurtkamer1

De Buurtkamer is bedoeld voor dorpsgenoten die contact met anderen willen leggen of houden en die bezigheden willen oppakken. Het is een kleine groep waarbij begeleiding zorgt dat ook de mensen die wat extra steun nodig hebben hieraan deel kunnen nemen. Deelname is niet aan leeftijd gebonden. Mensen zijn alleen of samen met hun mantelzorger van harte welkom. Voor deelname is geen indicatie nodig. Wie belangstelling heeft kan vrijblijvend een keer binnenlopen. Als iemand geen vervoer heeft wordt er samen met hem of haar naar een oplossing gezocht.

buurtkamer

Waar en wanneer
De Buurtkamer wordt geboden op een sfeervolle plek in de Beiaard, Pastoor de Kleijnhof 21, Asten. Elke maandagochtend van 9.30 uur tot 11.45 uur.

Kosten
De kosten bedragen ongeveer € 2,50 per keer.

De organisatie
De Buurtkamer wordt door Onis in samenwerking met vrijwillige en professionele (zorg)organisaties uitgevoerd en financieel ondersteund door de gemeente Asten.


Meedoen in de Buurtkamer
Mensen die mee willen doen aan activiteiten van de Buurtkamer of die zich hier als vrijwilliger voor willen inzetten, kunnen contact opnemen met Truus van Otterdijk, contact

© 2017 Onis Welzijn

Hoofdmenu