Vrijwilligerswerk bij Onis

Bij Onis zijn ruim 200 vrijwilligers actief. Mensen die zich met hart en ziel inzetten voor een ander. Als maaltijdbezorger, als maatje, als taalcoach of als bemiddelaar, bij het Repair Cafe of in wijkhuis de Stip, bij de mantelzorgwerkgroep of bij de Moestuin. Samen met de beroepskrachten wordt veel werk verzet.
Onis brengt de vrijwilliger graag in beeld. In deze eerste uitgave 'Vrijwilliger in beeld' een interview met 2 van hen. 

'Heeft u als vrijwilliger van Onis te maken met situaties in uw werk waar u zich niet prettig bij voelt, dan kunt u contact opnemen met onze vertrouwenspersoon. Het kan gaan over pesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag, intimidatie of discriminatie. U kunt bij de vertrouwenspersoon terecht met uw verhaal. Hij biedt u een luisterend oor en denkt mee over oplossingen.

Vrijwilliger Mantelzorg café
Als vrijwilliger Mantelzorg café zorgt u, samen met een paar andere mensen, ervoor dat er vier maal per jaar een mantelzorg café wordt georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten wordt er een lezing gegeven en kunnen mantelzorgers ervaringen met elkaar uitwisselen.
De vrijwilligerswerkbelasting is ongeveer 10 tot 12 uur per keer, waarvan de bijeenkomst zelf altijd in de avonduren is.

Pagina 1 van 2

© 2017 Onis Welzijn

Hoofdmenu