Alles over Onis

Onis werkt in Asten en Someren aan welzijn van mensen. Onis initieert, stimuleert en begeleidt activiteiten en voorzieningen ter bevordering van welzijn in het algemeen en in het bijzonder voor kwetsbare groepen. Vanuit een lokale inbedding bevorderen we zelfredzaamheid met minimale inzet van professionele krachten en met maximale inzet van eigen kracht, eigen netwerk en informele zorg.

Onis kent een Raad van Bestuur en professionals die samen met vrijwilligers de organisatie vormen.
Klik hier voor het Organogram. 

Pagina 1 van 2

© 2017 Onis Welzijn

Hoofdmenu