Workshops en E-learning

 

Instructie verantwoord Alcohol

Het schenken van alcohol brengt grote verantwoordelijkheid met zich mee. Zo is het van belang dat jongeren onder de 18 jaar geen alcohol kunnen krijgen in de sportkantine. Daarnaast willen we alcoholmisbruik en rijden onder invloed voorkomen. 

De teksten en filmpjes op deze website stellen jullie in staat om straks op een verantwoorde manier alcohol te kunnen schenken in jullie kantine of clubhuis. Wanneer je de teksten en filmpjes hebt gezien en gelezen ben je in staat om de test te maken waarmee je een gekwalificeerde barvrijwilliger wordt en je bardienst mag draaien op tijdstippen dat er alcohol wordt geschonken.

Onis Vrijwilligerscentrale, Carien van Eijden, contact

Workshops die werden uitgevoerd

  • Signaleren en verwijzen laaggeletterdheid, 6 deelnemers
  • Pers en Publiciteit, 35 deelnemers
  • Vrijwilligerswerk met een uitkering, 10 deelnemers.
  • Lezing over fondsenwerving bij het Korenoverleg, 20 deelnemers
  • Wervingscampagne met woonvormen voor mensen met een beperking, 9 deelnemers vanuit 4 woonvormen
  • Lezing over fondsenwerving voor verenigingen, 8 deelnemers
  • Elke twee weken (m.u.v. de zomerperiode) in 2014 komen mensen bij elkaar die elkaar inspireren bij het vinden van werk en/of vrijwilligerswerk
  • Vrijwilligerscentrales in de participatiesamenleving, 60 deelnemers uit Brabant en Limburg

Video's | Vrijwilligerswerk

© 2017 Onis Welzijn

Hoofdmenu