Alles voor verenigingen en vrijwilligersorganisaties

Annelie Bankers is netwerker bij de Vrijwilligerscentrale van Onis Welzijn. Annelie is aanspreekpunt voor verenigingen en vrijwilligersorganisaties in Asten en Someren waar jongeren en specifiek ook maatschappelijke stagiaires actief zijn. Samen met Roos Mauer, jongerenwerkster van Onis, biedt zij ondersteuning bij thema's als pesten, uitsluiten van jongeren, 'ander' gedrag, omgaan met sociale media en andere thema's die spelen binnen de organisaties waar jongeren en Maatschappelijke Stagiaires actief zijn. 

Annelie Bankers, contact
Roos Mauer, contact

Alle vrijwilligers van Asten en Someren zijn verzekerd middels de collectieve vrijwilligersverzekering. De gemeenten hebben dit afgesloten als blijk van waardering voor de vrijwilligers. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden bij de gemeente of bij de Vrijwilligerscentrale. 

De Vrijwilligerscentrale heeft de fondsendisk in huis, die u gratis kunt lenen. Voor wie op zoek is naar financiele ondersteuning voor een speciaal project is deze uitgave op CD-Rom een onmisbaar hulpmiddelen. De Fondsendisk biedt het meest complete en betrouwbare overzicht van 749 Nederlandse vermogensfondsen met een maatschappelijk, cultureeel en liefdadig doel. De gegevens zijn afkomstig van de fondsen zelf. 

Onis Vrijwilligerscentrale, Carien van Eijden, contact

Publicatie over wetten en regels voor vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en gemeenten: klik hier

Met dank aan NOV, Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk. 

 

Deskundigheidsbevorderings-/kadervormingssubsidie
éénmalige subsidie bestemd voor vrijwilligersorganisaties die activiteiten ontplooien voor scholing, deskundigheidsbevordering/kadervorming, werving, begeleiding en vergroting van de ontplooiingsmogelijkheden van vrijwilligers.

• Stichting Steun Welzijnsfonds: klein fonds, voor bedragen van enkele honderden tot enkele duizenden euro's. Hebben een korte doorlooptijd en zijn goed benaderbaar. Gebied: Helmond / de Peel. Geen particuliere noodhulp, geen exploitatie.
Gegevens: Dhr. G. Jansink, Berkenstraat 8, 5753 GK Deurne.
Telefoon: 0493 318706.

Pagina 1 van 2

Video's | Vrijwilligerswerk

© 2017 Onis Welzijn

Hoofdmenu