Vluchtelingenwerk

Als iemand naar Nederland vlucht moet hij of zij aangeven asiel te willen aanvragen. Dat is het begin van een asielprocedure die vaak jaren kan duren.

Wanneer de procedure is afgerond, proberen vluchtelingen een bestaan op te bouwen in de Nederlandse samenleving. Zij die geen permanente verblijfstatus ontvangen moeten ons land, vaak na jaren, weer verlaten. Het vluchtelingenwerk in Asten en Someren biedt hulp op maat aan vluchtelingen die hier komen wonen. Dit gebeurt door beroepskrachten en vrijwilligers van Onis. Onis ondersteunt vluchtelingen bij een nieuwe start.

Met het bedrag dat Onis Vluchtelingenwerk mocht ontvangen van Volksopera Mistero wordt gestart met een maandelijkse zangavond, begeleid door 2 vrijwilligsters.

chequeVW2

Zij gaan samen met nieuwkomers eens per maand Nederlandse liedjes zingen,

In Asten en Someren komen wekelijks tientallen vluchtelingen op het spreekuur met vragen. Maar ook om hun ontvangen post voor te leggen. Post die men (nog) niet kan lezen. Alles wordt meegenomen. reclame, loonstrookjes, brieven van de belastingdienst, rekeningen, brieven van de gemeente of van Senzer, uitnodigingen, alles. 

Siris heeft het Vluchtelingenwerk in Asten en Someren een week met de camera gevolgd, waarbij er een goed beeld is ontstaan van hetgeen de vluchtelingenwerkers doen voor nieuwkomers in Asten en Someren. Klik hier voor de film die zij maakten. 

Contact met Onis Vluchtelingenwerk
Henk Verbruggen, contact
Lindy Smits, contact
Swita Rassuli, contact

Pagina 1 van 2

Video | Vluchtelingenwerk

© 2017 Onis Welzijn

Hoofdmenu