Tips en Links

Bent u ouder dan 70 jaar (ook zonder WMO-indicatie!), heeft u een WMO-indicatie of bent u (geregistreerd) mantelzorger? Dan is het volgende voor u wellicht van belang.

De gemeenten Asten en Someren hebben een regeling om extra hulp in te kopen tegen een verlaagd tarief.

Vanaf juni 2012 biedt Sint Annaklooster in Eindhoven in haar logeerhuis en hospice In Via extra mogelijkheden aan mantelzorgers om tijdelijk de zorg voor hun naaste over te dragen. Daarnaast worden, in samenwerking met Hotel Van der Valk, zorgappartementen aangeboden.

Ontlasten van de mantelzorger
Een groot aantal mensen zorgt, vaak intensief, voor hun naaste. Er wordt een steeds groter beroep op deze groep mantelzorgers gedaan. Om de kans kleiner te maken dat mantelzorgers overbelast raken, is het belangrijk dat ook zij er even tussen uit kunnen gaan; met of zonder diegene die zorg ontvangt. Sint Annaklooster biedt aan deze groep hiervoor extra gelegenheid.

Tip 1: Vraag tijdig hulp.
Ook als u nu al hulp krijgt waar u hoe langer hoe minder mee uit komt, vraag dan tijdig om een herindicatie. Ook als de termijn van de vorige indicatie nog niet verstreken is. Als u hulp nodig hebt, hebt u daar recht op. Bovendien kunnen er weken (soms maanden) voorbij gaan voordat u de hulp krijgt.

Tip 2: Zet vooraf op een rijtje wat uw hulpvraag is.
Loop uw dag (en nacht) na en bedenk op welk moment u hulp nodig hebt. Schrijf uw bevindingen op. Doe dit een paar dagen achter elkaar aan de hand van een schema per uur, waarop u invult wat u gedaan hebt en of dat goed ging.

Hebt u zorg of begeleiding nodig, dan moet er eerst een indicatie gesteld worden door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of het zorgloket van uw gemeente. Dit verschilt per gemeente, u kun hier bij uw gemeente informatie over krijgen. Bij die indicatiestelling wordt rekening gehouden met de zorg en hulp die u nu al krijgt van mensen om u heen, of die u zou kunnen krijgen van huisgenoten. Daarbij gelden duidelijke richtlijnen, vastgelegd in de zogenoemde ‘beleidsregel gebruikelijke zorg'. Klik hier voor deze beleidsregel gebruikelijke zorg.

Pagina 1 van 2

Video's | Mantelzorg

© 2017 Onis Welzijn

Hoofdmenu