Mantelzorg

Hieronder leest u wat respijtzorg is en welke mogelijkheden er zoal in Asten en Someren zijn.  
Download de folder voor alle informatie.

Zorgen voor iemand is voor iedereen anders. Toch komt het voor dat je soms tijd tekort komt voor jezelf of voor anderen. Dan is het fijn als je de zorg even over kunt dragen. Dit noemen we ook wel respijtzorg. We willen u op weg helpen om invulling te geven aan die respijtzorg.

Als u zorgt voor uw zieke of gehandicapte partner, kind, broer, zus, ouder of ander familielid, vriend of buur, dan bent u een mantelzorger. U heeft een persoonlijke band met degene voor wie u zorgt. Jong of oud, iedereen kan voor kortere of langere tijd mantelzorger zijn. Meestal ziet u en uw omgeving deze hulp als vanzelfsprekend. Vaak neemt de zorg geleidelijk toe en kan zelfs leiden tot overbelasting.

Contact Steunpunt Mantelzorg Asten, Truus van Otterdijk
Contact Steunpunt Mantelzorg Someren, Marianne Lenders

Hoe kunnen mantelzorgers en professionals goed met elkaar communiceren? Mantelzorgers voelen zich vaak niet begrepen of niet gehoord door de professionals die hun naasten verzorgen. Professionals hebben het druk met de verzorging van de cliënt en komen niet altijd toe aan een goed gesprek met de mantelzorger. Hoe doorbreek je dit patroon? Het mantelzorgspel helpt daarbij.

mantelzorgspel 2

Pagina 1 van 2

Video's | Mantelzorg

© 2017 Onis Welzijn

Hoofdmenu