Mantelzorg

Als u zorgt voor uw zieke of gehandicapte partner, kind, broer, zus, ouder of ander familielid, vriend of buur, dan bent u een mantelzorger. U heeft een persoonlijke band met degene voor wie u zorgt. Jong of oud, iedereen kan voor kortere of langere tijd mantelzorger zijn. Meestal ziet u en uw omgeving deze hulp als vanzelfsprekend. Vaak neemt de zorg geleidelijk toe en kan zelfs leiden tot overbelasting.

Contact Steunpunt Mantelzorg Asten, Truus van Otterdijk
Contact Steunpunt Mantelzorg Someren, Marianne Lenders

Hoe kunnen mantelzorgers en professionals goed met elkaar communiceren? Mantelzorgers voelen zich vaak niet begrepen of niet gehoord door de professionals die hun naasten verzorgen. Professionals hebben het druk met de verzorging van de cliënt en komen niet altijd toe aan een goed gesprek met de mantelzorger. Hoe doorbreek je dit patroon? Het mantelzorgspel helpt daarbij.

mantelzorgspel 2

Emotionele steun
Het steunpunt biedt emotionele steun door middel van persoonlijke gesprekken. Verder organiseert het steunpunt lotgenotencontactgroepen en inloopochtenden waar mantelzorgers de mogelijkheid hebben om ervaringen te delen en elkaar tot steun te zijn. Tevens organiseren de steunpunten Asten en Someren samen jaarlijks De Dag van de Mantelzorg.

Pagina 1 van 2

Video's | Mantelzorg

© 2017 Onis Welzijn

Hoofdmenu