MatchMentor

Annelie Silvia
Annelie Bankers (links op de foto) is de coördinator van MatchMentor

Door het project zijn al verschillende succesvolle matches tot stand gekomen tussen mentoren en mentees (jongeren van 10 t/m 23 jaar).
Hulp bij het plannen van huiswerk, aanbrengen van structuur, maar ook begeleiding bij het vinden van een baan of problemen op het werk, een lastige thuissituatie of buitengesloten worden zijn allemaal voorbeelden waar een maatje van MatchMentor in kan ondersteunen. Kortom alle vragen rondom school, werk en thuis.

Mocht je vragen of tips hebben of wil je je aanmelden als mentor of mentee, neem dan contact op met Annelie Bankers, matchmentor@oniswelzijn.nl, 0493-441257


Klik hier om een positief verhaal te lezen over het Match Mentor project; wat het betekent voor de jongere en wat de vrijwilliger doet. 

Match Mentor, Annelie Bankers, contact


Mentoring blijkt een succesvol middel om jongeren te helpen bij hun ondersteuningsvragen op het gebied van school, vrije tijd en thuis. Jongeren zijn geneigd meer aan te nemen van een rolmodel, ervaringsdeskundige en iemand die naast hen staat. Samen worden doelen geformuleerd en in overleg wordt de weg uitgestippeld hoe dit doel te bereiken. De mentoren die de jongeren begeleiden, worden gecoacht door de projectcoördinator, Annelie Bankers

MatchMentor Asten en Someren, Annelie Bankers, contact

MatchMentor is mede tot stand gekomen dankzij een bijdrage van het Oranje Fonds, VSB Fonds en de gemeenten Asten en Someren.

Mentees zijn jongeren in de leeftijd van 10 t/m 23 jaar, die door de begeleiding van een MatchMentor meer kans hebben om bijvoorbeeld hun school goed af te ronden, een juiste opleidingskeuze te maken, problemen in de vrije tijd te voorkomen, weerstand te bieden aan groepsdruk, hun talenten te ontdekken en een goed contact met ouders op te bouwen.

Pagina 1 van 2

Video's | Jongerenwerk

© 2017 Onis Welzijn

Hoofdmenu