Persoonlijke coaching

Steeds meer mensen hebben problemen met het op orde brengen en houden van de financiële thuisadministratie. Vroeg signaleren en oppakken van dit probleem kan verder afglijden voorkomen. Rekeningen die met de huishouding te maken hebben, worden overzichtelijk opgeslagen in een ordner (klapper). Er wordt ondersteuning geboden bij oplossen van problemen met betrekking tot schulden en achterstallige rekeningen. Ook is er uitleg over verzekeringen en schuldhulpverlening.

Lees hier wanneer het Klapperproject is en hoe je kunt meedoen.

Pagina 1 van 2

© 2017 Onis Welzijn

Hoofdmenu