Mens en maatschappij

Ook dit jaar heeft de cursus het tweeledige doel om kennis op te doen over de geschiedenis van de filosofie en haar grote meesters én deze kennis te actualiseren. Goede voorbeelden van  filosofisch gereedschap, filosofen en filosofische thema’s die een voorbeeld zijn van goede filosofie, worden aangereikt in de vorm van korte inleidingen en verdiepend materiaal online. Verder worden de deelnemers uitgenodigd om in groepjes of alleen een thema te adopteren en verder uit te werken.
Er zijn veel les- en werkvormen mogelijk. Aan het begin van de cursus wordt in overleg bepaald hoe de lessen precies vormgegeven gaan worden. 

© 2017 Onis Welzijn

Hoofdmenu