Lezen, schrijven & spreken

Een op de negen mensen in Nederland heeft moeite met lezen en/of schijven. Schaamte speelt een grote rol en zorgt ervoor dat mensen jarenlang verzwijgen dat ze er moeite mee hebben. Mensen die moeite hebben met lezen en/of schrijven weten zich heel goed te redden, maar zijn altijd afhankelijk van anderen. Bij het invullen van een formulier, bij het lezen van een officiële brief, bij het reizen, voor de aanvraag van een toelage….. 

Je bent hier aangekomen, je wilt hier blijven en je wilt graag meedoen in de Nederlandse maatschappij. Dan is het leren van de Nederlandse taal belangrijk. Je oefent in deze Taalgroep de Nederlandse taal. Niet alleen is er aandacht voor de Nederlandse taal, maar ook de Nederlandse regels en culturele waarden worden besproken en soms letterlijk bezocht en bekeken. Je doet mee in een groep, maar ieder werkt op eigen tempo en niveau.

Er zijn twee Taalgroepen, op dinsdag- en woensdagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur. 
De Taalgroep is gesitueerd bij Onis, Kerkstrat 10 in Asten. Ook mensen uit Someren kunnen meedoen.

Na een intake bekijken we samen in welke groep jij het best aan de slag kunt gaan.

bezoekmilieustraat2Bezoek aan de milieustraat om te leren afval goed te scheiden

Je betaalt 25 euro per half jaar. 

Onis Taalgroepen, Swita Rasulli, contact
Onis Cursushuis, Carien van Eijden, contact

Speciaal voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven heeft Onis eens per week een oefengroep. Een kleine groep mensen kan op maat en in eigen tempo oefenen met lezen en schrijven.

Pagina 1 van 2

© 2017 Onis Welzijn

Hoofdmenu