Balie-, administratie & winkeldiensten

Secretariaat
 Angelus Parochie Asten

Er zijn meerdere taken die binnen de kerk door werkgroepen worden uitgevoerd en waar je een steentje aan bij kunt dragen.

Bijvoorbeeld bij het secretariaat en in de drukkerij. Je krijgt ondersteuning in het zoeken naar eigen verantwoordelijkheid en ontdekken van eigen talenten tijdens het vrijwilligerswerk.

Contact
angelusparochie@hetnet.nl
www.angelusparochie.com

Video's | Vrijwilligerswerk

© 2017 Onis Welzijn

Hoofdmenu