Alles over Onis

Onis werkt in Asten en Someren aan welzijn van mensen. Onis initieert, stimuleert en begeleidt activiteiten en voorzieningen ter bevordering van welzijn in het algemeen en in het bijzonder voor kwetsbare groepen.

Onis kent een Raad van Bestuur en professionals die samen met vrijwilligers de organisatie vormen.
Klik hier voor het Organogram. 

Wat is ANBI?
ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Onis Welzijn is geregistreerd als een ANBI. Om als een ANBI aangewezen te kunnen worden, moeten het doel en de feitelijke werkzaamheden van de instelling voor 90% of meer een algemeen belang dienen.

Pagina 1 van 2

Video's | Alles over Onis

© 2017 Onis Welzijn

Hoofdmenu